Διδακτικοί στόχοι: (Bachelor thesis)

Λεύκελη, Σιδερή

Alternative title / Subtitle: οι αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την αξιοποίησή τους
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Primary school teachers
Teaching--Evaluation
Keywords: Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών,Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,Διδασκαλία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3874
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6371
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0494ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π568.pdf16.73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3874
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6371
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons