Κατανόηση προβλημάτων προσθετικού τύπου απο παιδιά ηλικίας 8-10 χρονών (Bachelor thesis)

Λαμπή, Αργυρώ

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Mathematics--Study and teaching (Primary)
Educational strategies
Keywords: Μαθηματικά,Προσθετική δομή,Πρόβλημα,Στρατηγικές,Πράξεις,Mathematics,Additive structure,Problem,Strategies,Operations
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3886
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9569
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0484ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π572.pdf12.54 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3886
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9569
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons