Η σχολή άπορων παιδιών του φιλολογικού συλλόγου "Παρνασσός" και η παιδική εγκληματικότητα τον 19ο αιώνα (Bachelor thesis)

Λαγκάνη, Σταυρούλα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Philanthropy
Exploitation
Abused children
Keywords: Σχολή Άπορων Παίδων,Φιλολογικός σύλλογος "Παρνασσός",Φιλανθρωπία,Παιδική εκμετάλλευση,Παιδική εργασία,Εκπαίδευση,School of poor children,Philological society "Parnassos",Philanthropy,Child exploitation,Children's work,Education
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3890
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2714
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0475ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π573.pdf15.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3890
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2714
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons