Ο τρόπος διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου και οι απόψεις παιδιών ηλικίας 10-12 ετών για το παιχνίδι και τις αθλητικές δραστηριότητες (Master thesis)

Παπαδέλης, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού/Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Αθλητισμός
Keywords: Αθλητικές δραστηρίοτητες,Δείκτης μάζας,Διαχείριση ελεύθερου χρόνου
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3892
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9564
Appears in Collections:ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. "ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_00954.pdf35.81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3892
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9564
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons