Διδασκαλία ιστορικών στοιχείων και κανονισμών καλαθοσφαίρισης με τη βοήθεια τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε μαθητές και μαθήτριες δημοτικού σχολείου (Master thesis)

Μουταφτσή, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού/Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Καλαθοσφαίριση
Keywords: Καλαθοσφαίριση,Τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνίας,Κανονισμοί καλαθοσφαίρισης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3898
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9121
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_00970.pdf36.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3898
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9121
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons