Παχυσαρκία και αξιολόγηση μορφολογικών χαρακτηριστικών και φυσικής κατάστασης παιδιών ηλικίας 6-12 ετών διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων (Master thesis)

Παπαευθυμίου, Βάϊα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού/Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Παχυσαρκία
Keywords: Μορφολογικά χαρακτηριστικά,Παχυσαρκία,Φυσική κατάσταση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3909
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6756
Appears in Collections:ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. "ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_00977.pdf37.89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3909
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6756
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons