Η διερεύνηση της δυνατότητας οργάνωσης και υλοποίησης προγραμμάτων φυσικών-αθλητικών δραστηριοτήτων από την τοπική αυτοδιοίκηση. Περιπτοσιολογική μελέτη για ένα κυπριακό δήμο (Master thesis)

Πολεμίτης, Αλέξης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού/Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Λαϊκός Αθλητισμός
Keywords: Αθλητικές δραστηριοτήτες,Τοπική αυτοδιοίκηση,Κυπριακός δήμος,Φυσική δραστηριότητα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3915
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5794
Appears in Collections:ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. "ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_00988.pdf36.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3915
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5794
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons