Βέλτιστη κατανομή ισχύος σε δορυφορικά συστήματα πολλαπλών δεσμών με χρήση μοντέλων κίνησης πολλαπλού χρόνου (Master thesis)

Πετράκη, Αικατερίνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Wireless communication systems
Satellite communication networks
Keywords: Δορυφορικά δίκτυα πολλαπλών δεσμών,Κεραία πολλαπλών δεσμών,Αλγόριθμος κατανομής ισχύος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3917
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7748
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P550.PDF2.45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3917
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7748
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons