Η επίδραση προγράμματος άσκησης στη σωματική αυτοαντίληψη εφήβων με διαγνωσμένες ψυχοκοινωνικές διαταραχές (Master thesis)

Κυριακίδου, Θεοδώρα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Exercise--Psychological aspects
Adolescent psychology
Keywords: Έφηβοι,Ψυχοκοινωνικές διαταραχές,Σωματική αυτοαντίληψη,Αυτοεκτίμηση,Άσκηση,Adolescents,Psychosocial disorders,Physical self-concept,Self-esteem,Exercise
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3922
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8746
Appears in Collections:ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. "ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01227.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ26.97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3922
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8746
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons