Κυτταρογενετική μελέτη της δράσης της αμιφοστίνης σε καρκινοπαθείς υπό ακτινοθεραπεία (Master thesis)

Πουλίλιου, Σταματία

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Radiotherapy
Cancer--Treatment
Chromatid exchanges
Keywords: Ακτινοθεραπεία,Καρκίνος,Ακτινοβολία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3947
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4179
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0104ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ933.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία19.94 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3947
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4179
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons