Μονωτικά υλικά, μονωτικά συστήματα και προβλήματα αυτών στα τυλίγματα των γεννητριών σε ανεμογεννήτριες (Master thesis)

Γιαννάκερη, Πολυξένη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Electric generators--Windings
Insulating materials
Keywords: Αιολική ενέργεια,Μονωτικά συστήματα γεννητριών,Ανεμογεννήτριες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3957
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8555
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P534.PDF4.23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3957
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8555
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons