Αγωνιστικό προφίλ γυναικείων ομάδων καλαθοσφαίρισης Ολυμπιακού επιπέδου (Master thesis)

Σερμάκη, Ιφιγένεια

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού/Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Καλαθοσφαίριση
Keywords: Επιθετική τακτική,Αγωνιστικό επίπεδο,Βινετοανάλυση,Καλαθοσφαίριση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3972
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1284
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ή ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01202.pdf42.94 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3972
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1284
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons