Ο ρόλος του φύλου των γονέων στη διαμόρφωση των προσδοκιών τους προς τους προπονητές και της εμπλοκής τους στην προπονητική διαδικασία νεαρών αθλητών κολύμβησης (Master thesis)

Τσιλιμιγκουνάκη, Ελένη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού/Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Κολύμβηση
Keywords: Προσδοκίες,Εμπλοκή,Γονείς,Κολύμβηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3974
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2987
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01208.pdf34.58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3974
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2987
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons