Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός προγράμματος παρέμβασης για τον έλεγχο του σωματικού βάρους σε υπέρβαρες μαθήτριες γυμνασίου - λυκείου (Master thesis)

Αγοραστού, Χρυσούλα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Obesity
Obesity--Prevention
Keywords: Παχυσαρκία,Παρέμβαση,Αγωγή υγείας,Κορίτσια,Obesity,Intervention,Health education,Adolescent
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3984
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3101
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01192.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ22.54 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3984
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3101
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons