Δομή του διεθνούς τουρισμού και οι συνέπειές του στην ελληνική αγορά (Master thesis)

Τσιμπανάκος, Δημήτριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης
Subject classification: Tourism
Tourism--Greece
Dissertations, Academic--Greece
Keywords: Διεθνής τουρισμός,Ελληνική αγορά
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/399
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6442
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_00041.pdfΜεταπτυχιακή ΔΟΣΑ114.97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/399
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6442
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons