Σχέση άσκησης και αυτοαποτελεσματικότητας στις διατροφικές συνήθειες ασκουμένων (Master thesis)

Μπιμπίρη, Βασιλική

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Nutrition Education and Training program
Obesity--Prevention
Exercise
Keywords: Υγιεινές διατροφικές συνήθειες,Παχυσαρκία,Healthy eating habits,Obesity
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3995
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1393
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ή ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01180.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ22.83 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3995
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1393
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons