Έρευνα στην παρακίνηση στους χώρους άθλησης από το 1980 έως το 1998 (Master thesis)

Μπονόβα, Ορσαλία/ Δημητριάδου, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού/Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Αθλητική ψυχολογία
Keywords: Αθλητική ψυχολογία,Παρακίνηση,Προσανατολισμός στόχου
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4003
Appears in Collections:ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. "ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01293.pdf36.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4003
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons