Διερεύνηση των αναπαραστάσεων του οικογενειακού περιβάλλοντος για την ψυχική ασθένεια στο νομό Λακωνίας (Master thesis)

Μπαρμπαγιάννη, Ευφροσύνη

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Mental illness
Stigma
Schizophrenia--Diagnosis
Keywords: Ψυχική ασθένεια,Στίγμα,Σχιζοφρένεια
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4009
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5957
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0083ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ887.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία24.73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4009
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5957
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons