Εποχιακή διακύμανση της φυσικής δραστηριότητας ενηλίκων γυναικών και επιδράσεις της διακύμανσης στις φυσικές ικανότητες και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά (Master thesis)

Αραμπατζόγλου, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Physical activity
Exercise for women
Keywords: Φυσική δραστηριότητα,Φυσικές ικανότητες,Μορφολογικά χαρακτηριστικά,Οργανωμένα προγράμματα άσκησης,Physical activity,Physical abilities,Morphological feactures,Organized exercise programs
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4016
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3506
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01162.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ26.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4016
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3506
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons