Η φυσική αγωγή στην προσχολική εκπαίδευση (Master thesis)

Κωνσταντίνου, Παρασκευή

Alternative title / Subtitle: ιστορική αναδρομή και σημερινή πραγματικότητα
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Physical education, Preschool--Activity programs--Greece
Physical education, Preschool--History--Greece
Keywords: Αναλυτικό πρόγραμμα,Φυσική αγωγή,Προσχολική εκπαίδευση,Curriculum,Physical education,Early childhood education
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4018
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1758
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01156.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ22.88 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4018
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1758
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons