Ενσωμάτωση ηλιακού πεδίου παραβολικών κατόπτρων γραμμικής εστίασης σε συμβατικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής (Master thesis)

Τσεχελίδου, Χριστίνα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Solar thermal energy
Parabolic troughs
Combined cycle power plants
Keywords: Hλιοθεμικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής,Παραβολικά κάτοπτρα γραμμικής εστίασης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4037
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6873
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P524.PDF6.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4037
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6873
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons