Οι επιδράσεις της silibinin και της 5'-azacytidine σε πειραματικό μοντέλο αδενοκαρκινώματος μαστού (Master thesis)

Κουρέτα, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Breast--Cancer--Prevention
Chemotherapy
Myelodysplastic syndromes
Azacitidine
Keywords: Καρκίνος,Χημειοθεραπεία,Αζακυτιδίνη,Μυελοδυσπλασία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4041
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8298
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0062ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ931.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία31.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4041
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8298
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons