Διερεύνηση της επίδρασης του αριθμού των στιγμιοτύπων στην απόδοση του αλγορίθμου MUSIC (Master thesis)

Ιωαννόπουλος, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Multiple Signal Classification
Signal processing--Digital techniques
Keywords: Αλγόριθμος MUSIC,Λόγος σήματος‐προς-­θόρυβο (SNR),Ομοιόμορφες γραμμικές στοιχειοκεραίες (ULA)
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4044
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.443
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P523.PDF7.56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4044
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.443
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons