Εσωτερική παρακίνηση - προσανατολισμοί επίτευξης και επίπεδα φυσικής δραστηριότητας σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Master thesis)

Μαλέτσκα, Ειρήνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Physical activity
Physical education, Secondary
Keywords: Εσωτερική παρακίνηση,Προσανατολισμοί επίτευξης,Επίπεδα φυσικής δραστηριότητας,Προσανατολισμός στο εγώ,Προσανατολισμός στη δουλειά,Intrinsic motivation,Goal orientation,Levels of physical activity,Task orientation,Ego orientation
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4045
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5092
Appears in Collections:ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. "ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01223.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ28.5 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4045
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5092
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons