Η γυναικεία εκπαίδευση τον 19ο αιώνα (Bachelor thesis)

Καραβαρίτου, Όλγα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγκό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Women--Education--History
Girls' schools
Keywords: Γυναίκα,Εκπαίδευση,Φιλεκπαιδευτική εταιρεία,Παρθεναγωγείο,Διδασκάλισσα,Women,Education,Society of friends of education,Girl's school,Teacher
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4056
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7357
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0446ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π582.pdf16.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4056
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7357
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons