Η επίδραση του βαθμού παχυσαρκίας στην εκδήλωση οξειδωτικού στρές (Master thesis)

Αργυρίου, Μιχαήλ

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Body mass index
Oxidative stress
Exercise
Obesity
Keywords: Άσκηση,Δείκτες οξειδωτικού στρες,Παχυσαρκία,Δείκτης μάζας σώματος,Exercise,Oxidative stress,Obesity,Body mass index
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4058
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1262
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ή ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01140.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4058
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1262
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons