Ανάπτυξη ηθικών αξιών στο σχολικό και εξωσχολικό περιβάλλον (Master thesis)

Γκαϊντατζής, Στέργιος

Alternative title / Subtitle: μελέτη ανασκόπησης
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Physical education
Sports
Values--Study and teaching
Keywords: Φυσική αγωγή,Αθλητισμός,Προσωπικές αξίες,Κοινωνικές αξίες,Ηθική συμπεριφορά,Physical education,Sports,Personal values,Social values,Moral behavior
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4060
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4256
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01138.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ31.05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4060
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4256
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons