Η σχέση της σωματικής εικόνας και σωματικής κάθεξης με το σωματικό βάρος, την άσκηση και το κάπνισμα σε κορίτσια ηλικίας 15-25 ετών (Master thesis)

Μπενέτου, Αικατερίνη Κ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Body image in adolescence
Body image in women
Body weight
Exercise
Keywords: Εικόνα σώματος,Σωματική κάθεξη,Σωματικό βάρος,Άσκηση,Κάπνισμα,Body image,Body cathexis,Body weight,Exercise,Smoking
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4063
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.674
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01133.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ30.84 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4063
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.674
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons