Η διερεύνηση των ηγετικών συμπεριφορών των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής από τους μαθητές και η σχέση τους με την ικανοποίηση (Master thesis)

Κοτσαβασιλειάδου, Αναστασία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Physical education, Primary
Physical education teachers--Greece
Keywords: Αντιλαμβανόμενη ηγετική συμπεριφορά,Ικανοποίηση,Φυσική αγωγή,Perceived leadership behaviour,Satisfaction
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4065
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.426
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01130.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ24.08 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4065
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.426
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons