Αλλαγές στην ηθικοκοινωνική συμπεριφορά μαθητών γυμνασίου, μετά από πρόγραμμα παρέμβασης βασισμένο σε αρχές του fair play (Master thesis)

Νικολακάκη, Βασιλική

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Physical education and training--Study and teaching (Secondary)
Values--Study and teaching
Keywords: Τίμιο παιχνίδι,Ηθικοκοινωνική συμπεριφορά,Βλαπτική συμπεριφορά,Ενθαρρυντική συμπεριφορά,Φυσική αγωγή,Fair play,Sociomoral behaviour,Helpful behaviour,Harmful behaviour,Physical education
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4068
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5018
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01122.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ28.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4068
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5018
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons