Η επίδοση των μαθητών της Ε' και της ΣΤ' τάξης του δημοτικού σχολείου στην επίλυση λεκτικών προβλημάτων (Bachelor thesis)

Κωνσταντινίδη, Νίκη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Education (Primary)
Problem solving--Study and teaching
Keywords: Πρόβλημα,Διαδικασία επίλυσης προβλημάτων,Κατηγορίες προβλημάτων,Ευρετικές στρατηγικές,Επίδοση,Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,Problem,Problem solving,Categories of problems,Heuristic strategies,Performance,Primary education
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4070
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.527
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0467ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π586.pdf25.58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4070
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.527
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons