Θέματα χημείας περιβάλλοντος στο δημοτικό σχολείο και η κατανόηση τους απο τους μαθητές (Bachelor thesis)

Μελανού, Εριφίλη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Atmospheric chemistry
Pollution--Environmental aspects
Education, Primary
Keywords: Χημεία,Περιβάλλον,Ατμόσφαιρα,Ρύπανση,Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,Chemistry,Environment,Atmosphere,Pollution,Primary Education
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4077
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.356
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0527ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π593.pdf12.85 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4077
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.356
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons