Νερό και περιβαλλοντική εκπαίδευση (Bachelor thesis)

Μακρίδου, Χρυσούλα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Environmental education--Europe
Ecological disturbances
Environmental protection--European Union countries
Keywords: Περιβαλλοντική εκπαίδευση,Ευαισθητοποίηση,Νερό,Οικοσύστημα,Προστασία,Environmental education,Sensitization,Water,Ecosystem,Protection
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4083
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8817
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0503ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π598.pdf9.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4083
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8817
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons