Η επίδραση της φαρμακολογικής τροποποίησης του υδροθείου στην αλληλεπίδραση κυττάρων του αγγειακού τοιχώματος (Master thesis)

Ζάχου, Μαρία-Ελένη

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Hydrogen sulfide
Atherosclerosis--Complications
Inflammation
Keywords: Υδρόθειο,Αντι-αθηρωματική δράση,Φλεγμονή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4112
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1653
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0042ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ879.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία15.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4112
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1653
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons