Μοριακός χαρακτηρισμός καρκίνου παχέος εντέρου με ή χωρίς φαινότυπο CIMP (Master thesis)

Διαμαντόπουλος, Ευριπίδης

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Colon (Anatomy)--Cancer
Carcinogenesis--Molecular aspects
DNA methylation
Keywords: Καρκίνος,Παχύ έντερο,Μεθυλίωση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4119
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7242
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0035ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ872.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία18.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4119
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7242
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons