Η γνωστική αναδόμηση στη σχιζοφρένεια (Master thesis)

Γυμνοπούλου, Μαρίνα

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Postpartum psychiatric disorders
Schizophrenia--Diagnosis
Drug therapy
Keywords: Σχιζοφρένεια,Ψυχιατρική διαταραχή,Γνωστική αναδόμηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4134
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6550
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0032ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ888.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία24.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4134
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6550
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons