Σχεδιασμός και πειραματική αξιολόγηση ενός μοντέλου Data Ferrying για ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (Master thesis)

Πατσαλή, Κωνσταντινιά

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Delay tolerant networking
Wireless sensor networks
Keywords: Μοντέλο Data Ferrying,Αρχιτεκτονική Disruption Tolerant Networking (DNT)
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4141
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8270
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P500.pdf3.79 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4141
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8270
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons