Το θεατρικό παιχνίδι ως θεατροπαιδαγωγική προσέγγιση (Bachelor thesis)

Μακρογιώργη, Αγγελική

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Education in the theater
Keywords: Εκπαίδευση,Θέατρο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4144
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8240
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0781ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π605.pdf8.86 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4144
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8240
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons