Επαγγελματική εξουθένωση και φυσική δραστηριότητα εργαζομένων στην ψυχική υγεία (Master thesis)

Παπαδημητρίου, Χριστόφορος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Physical activity
Workers in mental health
Keywords: Επαγγελματική εξουθένωση,Φυσική δραστηριότητα,Επαγγελματίες ψυχικής υγείας,Burnout,Physical activity,Professionals in mental health
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4148
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4562
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01085.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ20.93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4148
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4562
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons