Προβλήματα γλώσσας στη μουσουλμανική μειονότητα στην εκπαιδευτική πράξη (Bachelor thesis)

Νιολάκη, Γεωργία-Ζαμπία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Intercultural education
Minority students--Books and reading
Keywords: Γλώσσα,Μειονότητα,Διγλωσσία,Διαπολιτισμική εκπαίδευση,Παράλληλη διδασκαλία,Language,Minority,Billingualism,Intercultural education,Parallel teaching
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4164
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4905
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0590ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π614.pdf28.92 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4164
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4905
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons