Αύξηση και διατήρηση της φυσικής δραστηριότητας σε ενήλικες μέσω παρεμβατικού προγράμματος (Master thesis)

Καραγιάννης, Ελευθέριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Physical activity
Exercise--Psychological aspects
Keywords: Φυσική δραστηριότητα ενηλίκων,Στάδια αλλαγής συμπεριφοράς,IPAQ,Adults physical activity,Stages of change
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4166
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2697
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01055.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ32.66 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4166
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2697
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons