Η σχέση των αντιληπτικών και κινητικών ικανοτήτων με τις βασικές δεξιότητες καλαθοσφαίρισης σε παιδιά ηλικίας 8-13 ετών (Master thesis)

Παυλίδου, Στεφανία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Basketball for children
Motor ability in children
Keywords: Αντιληπτικές ικανότητες,Κινητικές ικανότητες,Καλαθοσφαίριση,Απόδοση,Ηλικία,Perceptual abilities,Motor abilities,Basketball,Performance,Age
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4172
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8338
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01047.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ21.01 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4172
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8338
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons