Η υπολογιστική μηχανή ως μέσο διδασκαλίας και μάθησης στο δημοτικό σχολείο (Bachelor thesis)

Παπαγεωργίου, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Active learning
Calculators--History
Education, Primary--Activity programs
Keywords: Υπολογιστική μηχανή,Ενεργητική μάθηση,Εσωτερική παρώθηση,Δεκαδικός αριθμός,Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,Calculator,Active learning,Impulse,Decimal number,Primary school
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4175
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2043
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0618ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π620.pdf16.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4175
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2043
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons