Ποιότητα ζωής και άσκηση στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Master thesis)

Χριστοδούλου, Ισίδωρος Δ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Quality of life--Greece
Exercise for teenagers
Physical education, Secondary--Greece
Keywords: Ποιότητα ζωής,Έφηβοι,Φυσική δραστηριότητα,Σωματική υγεία,Ψυχική υγεία,Νοητική υγεία,SF-36
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4176
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2438
Appears in Collections:ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. "ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01044.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ26.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4176
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2438
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons