Η μάθηση των μαθηματικών εννοιών: (Bachelor thesis)

Παπαδοπούλου, Σταματία/ Τσεκούρα, Αικατερίνη

Alternative title / Subtitle: ψυχολογική θεώρηση
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Mathematics--Study and teaching--Research
Theories and methods
Educational theories
Mathematical analysis
Keywords: Μαθηματικές έννοιες,Μαθηματικά,Θεωρίες μάθησης,Mathematical concepts,Mathematics,Theories of learning
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4177
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3728
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0631ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π621.pdf22.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4177
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3728
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons