Η έννοια της ανάρρωσης στην ψυχική υγεία και οι εφαρμογές της στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές (Master thesis)

Γιαντσελίδου, Αγγελική

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Recuperation
Mental health
Mental illness--Prevention
Keywords: Ανάρρωση,Ψυχική υγεία,Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4179
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4377
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0028ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ916.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία28.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4179
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4377
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons