Σύγκριση των απόψεων μαθητών γυμνασίου σχετικά με την ενσωμάτωση συνομηλίκων με οριακή νοημοσύνη πριν και μετά την εφαρμογή ενός παρεμβατικού προγράμματος αναψυχής (Master thesis)

Μαγγουρίτσα, Γεωργία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Secondary students with disabilities--Greece
Secondary school students--Greece
Special needs education--Greece
Keywords: Ενσωμάτωση,Μαθητές γυμνασίου,Οριακή νοημοσύνη,Αναψυχή,Secondary school students,Borderline inteligence,Recreation
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4186
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3310
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01039.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ26.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4186
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3310
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons