Μεταβολές στην αυτοεκτίμηση και παρακίνηση των μαθητών στα μαθήματα της φυσικής αγωγής και των νέων ελληνικών λόγω της μετάβασης από το δημοτικό στο γυμνάσιο (Master thesis)

Σίσκος, Βασίλειος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Physical education, Secondary--Greece
Greek language, Modern
Greek language--Study and teaching
Keywords: Παρακίνηση,Φυσική αγωγή,Μάθημα Νέων Ελληνικών,Αυτοεκτίμηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4188
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9229
Appears in Collections:Π.Μ.Σ "ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01035.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ23.8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4188
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9229
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons