Διερεύνηση τεχνικής αποτελεσματικότητας των αγροτικών περιοχών του νομού Έβρου και η συμβολή των κοινοτικών ενισχύσεων: Εφαρμογή της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων (DEA) (Master thesis)

Αλλοιμόνος, Γεώργιος-Ρούσος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Αγροτική οικονομία
Keywords: Αγροτική οικονομία,Αγροτικές περιοχές,Κοινοτικές ενισχύσεις
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4190
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7730
Appears in Collections:ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0002_ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΣΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1879.pdf29.8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4190
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7730
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons