Μελέτη της έκφρασης του γονιδίου NY-ESO-1 σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα (Bachelor thesis)

Αγγέλου, Ευτυχία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Μοριακή Βιολογία
Keywords: Πολλαπλό μυέλωμα,Γονίδιο NY-ESO-1,DNA,RNA
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4214
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0007ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1563.pdf23.88 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4214
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons